▲「NGC 248 節日星雲」由哈伯太空望遠鏡拍攝,照片原始尺寸 2667 x 2667 px。這個星系被稱為 NGC 248,坐落於杜鵑座,距離地球約20萬光年遠,為一個發射星雲,位於小麥哲倫雲(S […]