CSO

遊戲「CSO」的相關文章。

CSO的錄影檔案為「.dem」,不是一般的影片檔,不能直接開啟,必須用CSO本身讀取才可以觀看,但有些人希望做備份或轉移到其他電腦的CSO觀看,這時就需要知道錄影檔案在哪。 ▲「選擇錄影檔案」 […]

CSO抽抽抽!電子解碼器42抽! ※都是活動免費取得的。 ※不專業亂抽。 ※不喜勿看。 ----------------------------------------­------- […]